Justificació

El propòsit d’aquest web és publicar una unitat didàctica integrada (UDI) requerida en el curs “Formació i avaluació per competències a l’aula“, curs realitzat durant el més de febrer de 2019.

Un dels problemes més seriosos que té l’ensenyament en el nivell de secundària és atendre un alumnat molt divers, escolaritzat obligatòriament en l’ensenyament bàsic. En ell hi trobem alumnat motivat, que aspira a cursar estudis universitaris posterior que li permetran exercir una professió, alumnat sense idees clares sobre el sentit dels estudis que cursa i, finalment, alumnat objector que rebutja una pràctica docent que consideren inútil. Però no és l’únic: la pràctica docent adoleix de deficiències de diversa naturalesa, que es poden sistematitzar en aquest trets:

  1. Caràcter enciclopèdic, moltes vegades inútil, i insostenible, que implica una sobrecàrrega personal molt superior a les 8 hores de la jornada laboral regulada.
  2. Metodològicament obsolet, que deixa a l’alumnat en posició passiva, tot provocant-li avorriment i desmotivació, alhora que es malbaraten  els recursos invertits.
  3. Materialment pobre, constrenyit a un espai encaixat en quatre parets davant una taula amb un llibre de text i un quadern.

El resultat és que l’ensenyament és ineficient i, en el pitjor dels casos ineficaç. L’aprenentatge basat en les competències pretén posar remei a aquestes deficiències.

L’aprenentatge basat en les competències parteix de la idea de que l’ensenyament no pot ser sols una transmissió de continguts i coneixements. Aquest objectiu deixa de tenir validesa per diversos motius:

  1. La possibilitat d’accés immediat a informació.
  2. La inadequació entre les característiques de l’alumnat i les activitats que se’ls proposa.
  3. La necessitat de que els ensenyaments siguen útils i atenguen a la necessitat d’actualitzar-se molt ràpidament.

L’ensenyament per competències pretén canviar el que s’ensenya perquè l’aprenentatge siga profund, significatiu i útil. Els continguts curriculars disciplinars perden importància alhora que la seua aplicació pràctica assoleix major importància. Les implicacions del canvi de perspectiva en la programació didàctica són molt grans: afecten als continguts, a la metodologia i a l’avaluació.