La competència digital

És important que els estudiants assolisquen competències digitals? Està el sistema educatiu a l’altura d’allò que s’espera d’ell? Aquests videos responen a eixa qüestió.

Deixa un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.